Archive for November, 2010

LUNA

Bigla kang nagising. Naalimpungatan at nainis. Dal’wang oras ang ginugol mo para mapagod ang mga mata upang ika’y makatulog. Pilit mong binura ang isang linggong pag-ibig na dahilan ng iyong pagkahapo. Pinilit ang sariling hindi magisip sa kung anumang bagay na nagpapaalala sa kanya. Muli, bigla kang nainis sa lahat ng pangyayari. Dagdag problema pa tuloy kung paano ka muli makakatulog.

Umaandar ang oras at tangi mo lang magagawa ay ang maging tulala sa mga susunod na minuto. Muli mo siyang maalala, ang ngiti sa kanyang mga labi, mga panahong siya’y nahagkan at mga pagkakataong gumaan ang iyong pakiramdam sa bawat pagtagpo ng inyong mga mata. Biglang sumakit ang iyong ulo, mahirap makalimutan ang taong minsan naging dahilan ng iyong paghinga.

Madilim sa loob ng iyong kwartong napapalibutan ng kanyang mga alaala, ang mga litrato ninyong dalawa, nakangiti sa kawalan. Mga kabibeng iyong inipon sa isang bote  para makuha ang matamis niyang  oo Ang mabangong  suklay na lagi niyang gamit. At ang librong una mong binili para sabay niyong basahin, para kayo’y makatulog at sabay ring managinip.

Malamig, nakakabingi ang malakas na patak ng ulan sa bubungan ng iyong kwarto. Tila inaagaw ang iyong atensyon sa puso mong kanina pa humihiyaw. Pero dahil malapit sa tainga ang iyong puso, naiintindihan mo ang galit na kanina pa nito binubulyaw sa iyo. Tinatanong ka niya kung bakit kailangan humantong ng ganito. Wala kang maisagot at di mo alam kung bakit.

Tumila na ang ulan at ang puso mo’y biglang tumahimik. Ang buwan ay unti unting nagbabalik sa kalangitan at dinidiligan ng liwanag ang iyong madilim na kwarto. Malamig parin sa paligid pero di ka naghanap ng kumot, andun ka parin, tulala pero nakangiti, bigla kang nakaramdam ng yakap, kumalma ka ng tuluyan at muling nakita ang kanyang maaliwalas na mukha. Sinalo muli ng iyong kama ang iyong pagod na katawan, tulirong isipan at paos na puso.  Idinilat mo muli ang namumugtong mga  mata at tinanaw ang buwan sa bintana. Andun siya sa kalangitan, naglalaro malapit sa buwan at hindi na sa iyong isipan.

Kahit malayo, ramdam mong nagtagpo ang inyong mga mata, nagpalitan ng ngiti at tuluyan nang namaalan sa isa’t isa. Sa isang kisap mata’y siya’y biglang naglaho, pero di ka nalungkot dahil alam mong siya’y nakatago kung saan sa iyong puso. Ang mga alaala’y naibaon mo na iyong kamalayan. Tuluyan mo nang isinara ang iyong mga mata, pero hindi ang puso. Mahal mo parin ang babaeng naglalaro sa liwanag ng buwan.


Advertisements

Those You’ve Known

“Their love and their hate and their jealousy have already perished.” –Ecclesiastes 9:6

It’s not new to me to wake up in the middle of the night, gasping for air and trying to remember the dream that pulled me back to consciousness. Also, it’s not new to me to meet people in my dream and get acquainted just to realize that they already “joined our Creator”. I’m not scared but worried.  Why on earth they’re projected in my dreams? Why they’re tapping my sub conscious? Hmmm…

Its not that I do forgot those people but sometimes, as life goes on, your memories with those people will be stored at the back of your mind, waiting for you to look to an old epitaph just to trigger and once again tap, linger  those good old memories you had made with them.

Sometimes, I think that life is so disappointing; why everything good must come to an end sometime. Even though you’re the kindest person on earth, death is still inevitable; you’re not exempted to the pain of losing the people you love.

Life is a journey and along the way you’ll meet other people aside from your family, will share dreams, help each other’s endeavor, understand and comfort each other, and later, they’ll be your friend, colleagues or your better half.  With them you had learned how to make the journey interesting. Also along the way, you’ll get acquainted to some other people for a little span of time, ika nga “mapapadaan lang” but still, these people will contribute something on your life, and sometimes it’ll change the course of your journey.

Years ago, a friend shared a dream with us during a stake out, an uncle told me his plans for his kids and got some debate lessons from grandfathers living in Tarlac and Bacolod.  they’re so lively and enthusiastic way back then, hoping all with be ok, that he can live the dream he’s hoping for, that kids will be successful and that their grandson will be good when it comes to reasoning.  It is so sad that they didn’t have a chance to see it, that our creator called them earlier than they’d expected, earlier than they’d planned.

I wonder if that friend of mine able to graduate, attend our overnight sessions and introduced to us his better half?  What if they’re able to cure my uncle? I think he’ll continue serving our country as a cop, and continue to be a good father to his family.  And if my grandpas able to fight aging, I think I was able to get a dose of witty reasoning on every visit.

It is so bugling when the people they left behind are the one who asks the “what ifs” but the reality is that their dreams and thoughts are buried with them as well. They cannot do anything about it. “[Man ] goes back to his ground; in that day his thoughts do perish” –Psalm 146:4. All we can do is to live out a part of their dream, share their experiences and teachings to others and treasure the laugh and advices they once gave us.

God gave us time to reflect and tell our dreams to others, write about them or if time and resources permits, made it possible. God gave us family and friends to make our life worthwhile. Hopefully, I was able to do it on my lifetime. Who knows, life is actually short, at least I was able to make part of my dream possible, I was able to share the blueprint to others, at they have some idea of what I should have been. I hope I was able to live out parts of their dreams, even though they’ll not benefit from it, at least for the people they left behind.

Even though they’re long gone, for sure, with their memories and dreams, they’re still on our hearts and always be remembered. Prayers are good way to let them know how we love and cherish them.

Now I know why they’re in my dreams, I do miss them, I do miss their laugh, stories and everything about them, hope they’re fine wherever they are, and hope to meet them in the future to share those thing I missed from them.

—————————————–

just a sidetrack : want to share these two tunes from my fave musical : Spring Awakening ; it got the bittersweet sentiment about death and the people and dreams they left behind. [thus the title for this aritcle]

THOSE YOU’VE KNOWN

[from Spring Awakening Broadway Musical : John Gallaghe, Jr., Lea Michele & Jonathan Groff]

MORITZ
Those you’ve known
And lost, still walk behind you
All alone
They linger till they find you

Without them
The world grows dark around you
And nothing is the same until you know that they have found you

WENDLA
Those you’ve pained
May carry that still with them
All the same
They whisper: All forgiven.

Still your heart says
The shadows bring the starlight
And everything you’ve ever been is still there in the dark night

WENDLA
When the northern wind blows
The sorrows your heart holds
There are those who still know
They’re still home
We’re still home

MELCHIOR (Sung in Counterpart)
Though you know
You’ve left them far behind
You walk on by yourself, and not with them

Still you know
They will fill your heart and mind
When they say there’s a way through this

ALL TOGETHER
Those you’ve known
And lost, still walk behind you
All alone
Their song still seems to find you

They call you
As if you knew their longing
They whistle through the lonely wind, the long blue shadows falling

MELCHIOR (Sung Alone)
All alone
But still I hear their yearning
Through the dark, the moon, alone there, burning

The stars too, They tell of spring returning
And summer with another wind that no one yet has known

MELCHIOR, WENDLA, AND MORITZ AT THE SAME TIME

MELCHIOR
They call me , Through all things
Night’s falling, But somehow I go on

You watch me, Just watch me
I’m calling, From longing

WENDLA
When the northern wind blows
The sorrows your heart’s known
I believe

MORITZ
Though you known
There’s so much more to find
Another dream, another love you’ll hold

Still you know
To trust your own true mind
On your way  you are not alone
There are those who still know

MELCHIOR (Sung Alone)
Now they’ll walk on my arm through the distant night
And I won’t let them stray from my heart
Through the wind, through the dark, through the winter light
I will read all their dreams to the stars

I’ll walk with them now, I’ll call on their names
I’ll see their thoughts are known

Not gone  , Not gone
They walk with my heart ‘

WENDLA
Not gone

MELCHIOR
And I’ll never let them go

WENDLA
Not gone

MELCHIOR
I’ll never let them go

WENDLA
Not gone

MELCHIOR
I’ll never let them go
You watch me, Just watch me
I’m calling, I’m calling
And one day all will know

[from Spring Awakening Broadway Musical :  Jonathan Groff]

MELCHIOR
You fold his hands, and smooth his tie
You gently lift his chin
Were you really so blind, and unkind to him?

Can’t help the itch to touch, to kiss
To hold him once again
Now to close his eyes, never open them

ALL
A shadow passed, a shadow passed
Yearning, yearning for the fool it called a home

MELCHIOR
All things he never did are left behind
All the things his Mama wished he’d bear in mind
And all his Dad ever hoped he know

MELCHIOR
All the talks you never had
The Saturdays you never spent
All the grown-up places you never went

And all of the crying you wouldn’t understand
You just let him cry ,Make a man out of him.

ALL
A shadow passed, a shadow passed
Yearning, yearning for the fool it called a home

MELCHIOR
All things he ever wished are left behind
All the things his Mama did to make him mind
And how his Dad had hoped he’d grow

All things he ever lived are left behind
All the fears that ever flickered through his mind
All the sadness that he’d come to own

A shows passed, a shadow passed
Yearning, yearning for the fool it called a home

MELCHIOR
And, it whistles through the ghosts still left behind
It whistles through the ghosts still left behind
It whistles through the ghosts still left behind

So that’s for now guys.

So Till Then and Godbless  😀